Back to the article Tajomstvo japonskej záhrady 1 / 16

Výškovú členitosť záhrady dotvára v jej strede okrem samotného svahu záhrady aj umelý násyp – ostrov, ktorý drží z jednej strany stienka z veľkých kamenných kvádrov (zachránených z búrania starého domu), zozadu hradba z drevených podvalov. Vnútri ostrovčeka rastú borovice a smrekovec, cez stienku prevísajú plazivé borievky.