Back to the article Tajomstvo japonskej záhrady 1 / 16

V hornom rohu záhrady pred domom je prameň potoka, ktorý tečie celým svahom až do jazierka pred čajovým altánom. Na spevnenie svahu a riečiska potoka bolo potrebné doviezť až štrnásť ton rôznych, prevažne pieskovcových kameňov. Práca s nimi nebola vôbec jednoduchá, prístup žeriavu na pozemok bol možný len cez susedný pozemok. Tolerancia susedov i manželky musela byť pri budovaní veľkého sna o záhrade iste značná.