Back to the article Tajomstvo japonskej záhrady 1 / 16

Schody vo svahu medzi hornou a dolnou časťou záhrady. Vľavo vedľa schodov sa zakomponovala časť určená na údržbu záhrady a malá pivnica. Na vrchole schodov je japonská brána tori.