Back to the article Tajomstvo japonskej záhrady 4 / 16

Stred záhrady. Mostík v japonských záhradách symbolizuje prechod od známeho k neznámemu (v tomto prípade veľmi výstižne, pretože priestor na druhej strane mosta nie je vďaka stálemu tieňu a šeru bambusov z veľkej časti záhrady zreteľný). Červená farba vnáša do záhrady celoročný farebný kontrast. V ľavom rohu záhrady sa za mostíkom schováva malý kútik na posedenie.