Back to the article Október v záhrade: Na toto pred koncom sezóny nezabudnite! 5 / 22
Zdroj: archív JAGA

Zasypanie. Okolo koreňov vysádzanej trvalky nasypte pôdu, prstami ju zatlačte na dno jamy či medzi korene. Tento krok je dôležitý, aby sa okolo koreňov nevytvorila vzduchová bublina, ktorá by mohla spôsobiť ich odumretie. Výdatne zalejte a klesnutú pôdu doplňte.