Back to the article Obytná záhrada na malom pozemku 10 / 10

Falošnú perspektívu vytvoríme trelážovým oblúkom umiestneným na stene; tak prehĺbime pohľad a rozšírime priestor.

mala zahrada potrebuje velky napad 15 big image