Back to the article Niekoľko spôsobov, ako v záhrade kreatívne využiť betón 3 / 10

Pod úrovňou Ďalším zaujímavým trendom moderného záhradného dizajnu je zapustiť časť záhradnej plochy pod úroveň terénu. Na takomto mieste si možno vybudovať napríklad odpočívadlo, prípadne vodný prvok (studničku). Opäť môže ako hlavný stavebný materiál poslúžiť betón. Treba ho však doplniť vhodnou zeleňou. Foto: isifa/Shutterstock