Back to the article Krásna záhrada po celý rok 1 / 17

Jarné obdobie je charakteristické prevažne kvitnutím cibuľovín. Narcisy môžeme vysadiť do záhona pod neolistené stromy.