Späť na článok Jednoduché typy chodníkov 1 / 5

Pri návrhu trasy chodníka sa musí vychádzať nielen zo vzájomnej polohy spájaných prvkov, ale treba rešpektovať aj celkovú veľkosť a šírku pozemku.