Back to the article Jarná príprava skalky 1 / 12

8. Očista Pri jarnom čistení skaliek sa zameriame hlavne na druhy, ktoré kvitnú ako prvé (prvosienky, hlaváčiky, poniklec). Trsy pred kvitnutím neredukujeme ani nepresádzame. Foto: Dano Veselský