Back to the article Ako na rekonštrukciu tienistej záhrady 6 / 11

Existujúce spevnené plochy zo zatrávňovacích tvárnic zostali zachované a doplnili sa o ďalšie kusy tvárnic, čo poslúžilo najmä na vytvorenie ďalšieho miesta na parkovanie. Vizualizácia: Miroslav Šteiner