Back to the article Letný rez kôstkovín 7 / 17

Rez marhúľ: hore - letný Šittov rez – skrátime predlžujúci letorast, dole - iný spôsob skracovania letorastu – na dolné výhony

04b big image