Back to the article Ako úspešne pestovať bonsaje 1 / 6

Interiérové bonsaje je lepšie prihnojovať formou tekutej zálievky, pri exteriérových možno použiť aj granuláty.