Back to the article Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy 17 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Pred uložením sme odpílili, resp. odstrihli, a upravili konce plechu podľa sklonu strechy. Strihali sme aj na mieste montáže.

Pred uložením sme odpílili, resp. odstrihli, a upravili konce plechu podľa sklonu strechy. Strihali sme aj na mieste montáže.