Back to the article Čo so zatečenou garážou vo svahu 1 / 7

3. Táto fotografia by mala väčšiu hodnotu, keby sme videli vodu len hore, predpokladám, že tento stav trvá dlhšie. foto: Lýdia Šimková