Back to the article Čo so zatečenou garážou vo svahu 1 / 7

1. Chýba mechanická zábrana, kupolková (tzv. nopová) fólia v zemine a zle je spracovaný detail styku betón – hydroizolácia. foto: Lýdia Šimková