Back to the article Čo s vlhkými múrmi na dome? 5 / 6

ZATEPLENIE SOKLAPodobu budúceho zateplenia, ktorého detail dobre znázorňuje tento obrázok, je nutné riešiť už pri odstraňovaní chýb. Všimnite si výškové úrovne podlahy a terénu!