9 / 11

Všetky na jar kvitnúce okrasné kry, ako napríklad aj tento pajazmín, režte až po odkvitnutí.

Zdroj: David Hurrion
Späť na článok

Ktoré dreviny rezať na jar a ktoré kry rez nevyžadujú? Akú techniku rezu zvoliť?

9 / 11