6 / 7

Pri výrube dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja, predovšetkým od 1. októbra do konca februára.

Zdroj: shutterstock.com
Späť na článok

Ako postupovať pri rezoch a výruboch drevín, aby ste ich vykonali správne a v súlade s platnou legislatívou?

6 / 7