Back to the article Príprava včiel na zimné obdobie 4 / 9
Zdroj: isifa/Shutterstock

Do kovovej klietky sa včelia matka vkladá pri obnove včelstva. Je v nej chránená pred útokom včiel.

Do kovovej klietky sa včelia matka vkladá pri obnove včelstva. Je v nej chránená pred útokom včiel.