Back to the article Ako si poradiť s chovom japonských prepelíc 1 / 10

Japonská prepelica (Coturnix japonica) je blízka príbuzná našej prepelici poľnej (C. coturnix). Nelíšia sa ani tak svojím spôsobom života, ako tým, že obývajú iné časti sveta s trochu inými prírodnými podmienkami. Prirodzene sa tieto druhy nekrížia. Je to jediná domestikovaná prepelica, ďalšie druhy sa chovajú len ako okrasné vtáky. Foto: thinkstock.cz