Back to the article Výmena membrány na splynovači LPG 1 / 24

Kontakty NTC snímača Pred spájkovaním nasadíme na kábliky zmrašťovacie bužírky. Posunieme ich ďalej od miesta spájkovania. foto Jozef Šebest