Back to the article Výmena membrány na splynovači LPG 1 / 24

Na tomto aute sme menili aj plynovú hadicu, hadice s vyhrievacou vodou (vyžiadalo si to demontáž nasávania) a hadicu podtlaku. foto Jozef Šebest