Back to the article Výmena membrány na splynovači LPG 1 / 24

Priskrutkujeme veko, dobre padne ešte jeden pár rúk. Jeden tlačí veko a druhý skrutkuje. Namontujeme cievku. Namontujeme reduktor. foto Jozef Šebest