Back to the article Výmena membrány na splynovači LPG 1 / 24

Bokom odložíme aj skrutku, (na nej budeme vymieňať tesniaci, tzv. O-krúžok), pružinku, podložku a piest a neskôr ich vyčistíme. foto Jozef Šebest