Back to the article Výmena membrány na splynovači LPG 1 / 24

Na zachytenie vytekajúcej chladiacej kvapaliny z vyhrievacích hadíc stačí kus starej handry, lebo reduktor je nad motorom. foto Jozef Šebest