Back to the article Výmena membrány na splynovači LPG 1 / 24

Na demontáž prívodu plynu použijeme špeciálny kľúč na brzdové matice, ak je to možné. Zachytí päť zo šiestich hrán matice. foto Jozef Šebest