Back to the article Údržba predného kónusového náboja na bicykli 1 / 11

11. GUMENÉ PRACHOVKYVymedzíme vôľu náboja. Na dosadacie plochy gumených prachoviek nanesieme vazelínu a nasadíme ich na náboj. Premažeme aj osku rýchloupínačov. Foto: Dano Veselský