Back to the article Rekonštrukcia betónového schodiska v dome 6 / 17
Zdroj: Marián Jozefiak

Okraje stupníc musia byť dôkladne oblepené páskou, aby sa penetrácia nedostala do dreva. Sťažilo by sa tým lakovanie.

Okraje stupníc musia byť dôkladne oblepené páskou, aby sa penetrácia nedostala do dreva. Sťažilo by sa tým lakovanie.