Back to the article Montáž brzdového kotúča na bicykli 1 / 18

13. VONKAJŠIA PLATNIČKAPolohu vonkajšej platničky vymedzíme napnutím lanka. Trocha podvihneme páku na strmeni, až potom upevníme lanko. Foto: Dano Veselský