Back to the article Malá generálka podvozka po zime 1 / 16

Uvoľníme horný čap. Môžeme nasadiť novú tyčku. Vozidlo je naklonené, stabilizátor sa tlačí nadol. Treba ho nadvihnúť. foto Jozef Šebest