Back to the article Malá generálka podvozka po zime 1 / 16

Pobúchame kladivom - nie však po čape zdola, ale po tehlici zboku. Po niekoľkých úderoch sa čap ako zázrakom uvoľní. foto Jozef Šebest