Back to the article Malá generálka podvozka po zime 1 / 16

Auto zabrzdíme, zaradíme rýchlosť a podložíme koleso na opačnej strane. Auto nadvihneme, podoprieme a odkrútime koleso. foto Jozef Šebest