Späť na článok Izolácia balkóna bez poteru 11 / 17

10. NAPOJENIE NA PLOCHUSamolepiaca butylová páska sa nalepí vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu na ploche. Foto BASF Slovensko