Back to the article Ako zhotoviť dymovod? 12 / 15

REDUKCIASopúchový kus s redukciou umožní tesné, no pohyblivé pripojenie kolena do sopúcha. V prípade potreby je nutné aj tento kus zaistiť proti vysunutiu. foto: Ing. arch. Vladimír Institoris