Back to the article Ako zhotoviť dymovod? 1 / 15

NITOVANIEAni hrubostenné rúry celkom nevyhovujú predpisom. Tu je jasné, že nasunutie je možné asi na 50 mm, potom sa už začína kónický tvar. Preto aj hrubostenné rúry zabezpečíme nitmi alebo kolíkmi. foto: Ing. arch. Vladimír Institoris