Back to the article Ako zhotoviť dymovod? 5 / 15

PREKRYTIEV mieste prekrytia manžetu nitujeme. Zostrihnutý kúsok plechu slúži len pre čitateľov na znázornenie! Miesto nitovania je označené nálepkou. foto: Ing. arch. Vladimír Institoris