Back to the article Ako opraviť zaseknutý jazýček na zámku 19 / 19

19. OSADENIEZámok a dózickú vložku osadíme späť do dverí. Od tejto chvíle bude všetko fungovať rovnako spoľahlivo ako pred rokmi v čase montáže. foto: Marcela Gigelová