Back to the article Ako opraviť zaseknutý jazýček na zámku 1 / 19

18. ZLOŽENIEZámok skompletizujeme a preskúšame jeho funkčnosť. Zatlačíme strelku, pootočíme kľučku, vysunieme závoru. Všetko musí fungovať. foto: Marcela Gigelová