Back to the article Ako opraviť zaseknutý jazýček na zámku 1 / 19

8. OTVORENIESkrutkami uvoľníme kryciu dosku a odložíme ju bokom. Dávame pozor, aby nám pružiny nerozhodili pohyblivé dielce po okolí. foto: Marcela Gigelová