Back to the article Ako opraviť zaseknutý jazýček na zámku 1 / 19

6. SKRUTKYOdmontujeme dvojicu skrutiek, ktoré kotvia zámok v dvernom krídle. Drážky na hlavách skrutiek sú často zaliate farbou, preškrabeme ich. foto: Marcela Gigelová