Back to the article Ako odhaliť a vyriešiť úniky vody v domácnosti 25 / 28
Zdroj: Hornbach

UMIESTNENIE TZV. HMOŽDINIEK Vyvŕtajte diery s takou hĺbkou, aby do nich vošli tzv. hmoždinky a skrutky. Z vyvŕtaných dier odsajte prach a podlahu pod misou dočista vyutierajte. Do dier vložte tzv. hmoždinky.

UMIESTNENIE TZV. HMOŽDINIEK Vyvŕtajte diery s takou hĺbkou, aby do nich vošli tzv. hmoždinky a skrutky. Z vyvŕtaných dier odsajte prach a podlahu pod misou dočista vyutierajte. Do dier vložte tzv. hmoždinky.