Back to the article Ako odhaliť a vyriešiť úniky vody v domácnosti 27 / 28
Zdroj: Hornbach

VŔTANIE V mieste vrtov nalepte na dlažbu papierovú maskovaciu pásku, aby sa pri vŕtaní neskĺzol vrták po hladkej ploche. Overte si, či v miestach vrtov neprechádzajú žiadne siete.

VŔTANIE V mieste vrtov nalepte na dlažbu papierovú maskovaciu pásku, aby sa pri vŕtaní neskĺzol vrták po hladkej ploche. Overte si, či v miestach vrtov neprechádzajú žiadne siete.