Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

32. PARAPETBez vonkajšieho parapetu by zrážková voda mohla zatekať pod rám. Preto si vymeriame pokosníkom dosku na mieru a zapílime ju. foto: Milan Gigel