Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

31. ZAVESENIEOkenné krídla zavesíme do rámu a preveríme ich doliehanie. Ak kdesi prekáža farba, stále vieme urobiť opravný prebrus a náter. foto: Milan Gigel