Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 17 / 35

22. PÁSKOVANIEPo zaschnutí tmelu si sklá olepíme maliarskou páskou, aby sme ich ochránili pred farbou počas natierania. 30-milimetrová šírka postačí. foto: Milan Gigel