Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

21. HLADENIETmel vtláčame do falcu ku sklu pomocou noža, ktorým pri jednom prechode vyhladíme povrch, aby vyzeral aspoň tak dobre ako pôvodný tmel. foto: Milan Gigel