Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

19. FERMEŽOVANIEFalce, v ktorých nám na oknách chýba sklenársky tmel, pretrieme fermežou. Tá vytvorí na dreve spojovací mostík na tmelenie. foto: Milan Gigel