Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

15. PÁNTYOdmastiť treba aj závesy a ich bezprostredné okolie. Ak je tam vytečené mazivo, pomôžeme si pri jeho rozpúšťaní technickým acetónom. foto: Milan Gigel