Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

13. HROTYPozornosť venujeme i zamykacím hrotom. Odstránime z nich všetky nánosy farby, ktoré sťažujú uzamykanie zavretých okien v ráme. foto: Milan Gigel